Prevzem vozila

Pred najemom se prepričajte, da imate s seboj vse potrebne dokumente:

* Vozniško dovoljenje.
* Kreditna kartica.
- Prosimo upoštevajte, da tudi če ste za najem že plačali in prejeli vaučer, boste morali ob prevzemu vozila še vedno predložiti vašo kreditno kartico za depozit (kot garancijo za morebitno škodo, podaljšanje najema, ...). Gotovina, čeki ali debetne kartice ponavadi niso dovoljeni načini garancije depozita.
* Podrobnosti potrditve rezervacije.
* Potni list oz. v EU tudi os. izkaznica.

Standardi za vozila

Ob vašem prihodu na lokacijo (ob uri določeni na rezervaciji), bi moralo biti vaše vozilo že pripravljeno za najem. Trudimo se zagotoviti, da so vsa naša vozila pred vsakim najemom očiščena in tehnično izpravna. Če smatrate, da ti standardi niso doseženi, na to opozorite našega uslužbenca, ki bo tako lahko ukrepal preden zapustite poslovalnico.

Obrazec "Pre-rental inspection" (pregled vozila pred najemom)

Pred najemom boste morali podpisati tudi "Pre-rental inspection" obrazec, na katerem so označene že obstoječe poškodbe na vozilu. Zelo pomembno je, da vozilo pred najemom pregledate in opozorite na poškodbe, ki morebiti ne bi bile označene na obrazcu. Vse poškodbe na vozilu ob vračilu, ki niso bile označene na "Pre-rental inspection" obrazcu so odgovornost najemnika.

Gorivo

Vozilo, katerega najemate, običajno prevzamete s polnim tankom goriva. A ker na nekaterih lokacijah ponujajo tudi "fuel service" uslugo (najemnik v naprej plača poln tank goriva), boste ponavadi imeli tri možnosti –

Možnost #1
Najemnik v naprej plača poln tank goriva in tako vozilo lahko vrne s praznim tankom. Vrednost goriva, ki ob vrnitvi vozila ostane v tanku, se najemniku ne vrne.

Možnost #2
Vozilo prevzamete in vrnete s polnim tankom goriva in se tako izognete plačilu usluge dotankanja.

Možnost #3
Vozilo prevzamete s polnim tankom goriva in če nimate časa za ustavljanje na bencinskih servisih, lahko za porabljeno gorivo plačate direktno Budget-u. Prosimo upoštevajte, da v tem primeru poleg goriva plačate tudi uslugo dotankanja. Za točen znesek usluge dotankanja in cene goriva, vprašajte v poslovalnici, kjer najemate vozilo.