Pritožbe

Naša želja je, da bi bili z najemom vozila vedno zadovoljni, a vèasih gre lahko še vedno kaj narobe. Pomoè našim strankam jemljemo zelo resno, zato se vsaki pritožbi posvetimo pošteno in temeljito.

Èe bi radi glede vašega najema vozila podali pritožbo, nas lahko kontaktirate na:

info@budget.si
00-386-(0)4-25-19-288


Smo èlani organizacije European Car Rental Conciliation Service (ECRCS). ECRCS obravnava pritožbe neodvisno, brez dodatnih stroškov za vas. Èe z našim odgovorom glede vaše pritožbe niste zadovoljni, lahko na vašo željo pritožbo posredujemo ECRCS.

Lease Europe